Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Telefon 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Więcej

Zgłoś się !

Nabór na roczny staż

w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

edycja XXI i XXII

1. Założenia stażu
 
CEL

Celem stażu jest zdobycie przez stażystę praktycznej umiejętności rozmowy psychologicznej z dzieckiem i nastolatkiem (z uwzględnieniem specyfiki rozmowy telefonicznej), świadczenia pomocy online (wiadomości online i chat).

Współpraca ze stażystami realizowana jest w formie wolontariatu.
 
DLA KOGO
Roczny staż skierowany jest do absolwentów oraz studentów ( min. 3 roku) kierunków: psychologia, pedagogika oraz resocjalizacja (lub kierunków pokrewnych).

Wymagania dodatkowe:

• wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne, łatwość wypowiedzi w mowie i piśmie, otwartość na informację zwrotną;
• umiejętność pracy w zespole;
• odporność na stres, cierpliwość, umiejętność pracy pod presją czasu;
• samodzielność, odpowiedzialność;
• znajomość środowiska internetowego.

Biuro, w którym obsługiwany jest Telefon 116 111, mieści się na 1 piętrze bez windy. Jest to jedyne utrudnienie odbywania stażu przez osoby z niepełnosprawnościami.

CZAS TRWANIA
Współpraca ze stażystami trwa 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia (podpisanie kolejnej umowy wolontariackiej).

Staż rozpoczyna się 23 marca 2016 roku miesięcznym okresem próbnym. Po okresie próbnym wybrani stażyści zostaną przygotowani do pracy w roli konsultantów telefonicznych i online. Staż właściwy trwał będzie maksymalnie do 23 marca 2017r.
 

2. Oferta Programu Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

• Elastyczne godziny odbywania stażu – 7 dni w tygodniu w godzinach 12:00-22:00; 

• Szkolenia umożliwiające pracę na rzecz Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego stażysty przez doświadczonych pracowników FDN, superwizje dla stażystów;

• Możliwość uczestniczenia w organizowanych przez FDN konferencjach i spotkaniach dla profesjonalistów;

Każdy stażysta podpisze z Fundacją Dzieci Niczyje umowę o współpracy. Po zakończeniu stażu FDN wystawi zaświadczenie o odbyciu stażu (z uwzględnieniem ilości godzin, rodzaju realizowanych zadań oraz ogólnej opinii o stażyście-wolontariuszu).

W okresie próbnym stażysta: zapozna się ze specyfiką pracy Telefonu Zaufania słuchając rozmów doświadczonych konsultantów oraz odbędzie szkolenia z zakresu zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie;

W okresie właściwym stażysta przepracuje minimum 50 h miesięcznie w ramach: dyżurów telefonicznych i czatowych, pracy na rzecz programu, świadczenie pomocy online, udział w superwizjach i spotkaniach ewaluacyjnych oraz weźmie udział w ponad 110 h szkoleń i warsztatów z zakresu:

 • Zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online – cz. 1 (5h)
 • Zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online – cz. 2 (5h)
 • Interwencji edukacyjnych, lokalnych i kryzysowych w poradnictwie telefonicznym i online (7h)
 • Psychopatologii okresu dorastania (8h)
 • Rozmowy z dzieckiem w kontekście kryzysu i dysfunkcji w jego rodzinie (7h)
 • Podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy psychologicznej (16h)
 • Funkcjonowania dziecka w relacjach rówieśniczych (8h)
 • Profilaktyki w pracy konsultanta telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży (8h)
 • Podstawowych umiejętności świadczenia pomocy psychologicznej online (16h)
 • Specyfiki rozmowy z dzieckiem na temat seksualności i dojrzewania (8h)
 • Pracy z trudnym klientem  (8h)
 • Rozmowy z dzieckiem na temat wykorzystania seksualnego (8h)

Staż i wszystkie aktywności z nim związane są bezpłatne.

Stażysta zobowiązuje się do przestrzegania wyznaczonych terminów i realizacji podjętych zobowiązań związanych z odbywaniem stażu.

3. Rekrutacja:

 

 • Osoby zainteresowane podjęciem rocznego stażu w Programie Pomocy Telefonicznej Fundacji Dzieci Niczyje prosimy o przesłanie CV oraz formularza zgłoszeniowego (TUTAJ) na adres e-mail: staz-pt@fdn.pl  (I ETAP);
 • Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną (II ETAP), po której nastąpi decyzja o udziale w warsztacie rekrutacyjnym (III ETAP).
 • Maksymalna ilość miejsc na stażu: 30.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 marca 2016r.

Ministerstwo Edukacji NarodowejStaż realizowany jest w ramach projektu "Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego Programu na lata 2014-16 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.