Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Telefon 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Więcej

Trwa rekrutacja do Rady Młodzieży przy Fundacji Dzieci Niczyje!

Szukamy młodych ludzi między 13 a 17 r.ż. z Warszawy i okolic do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie tworzenia Rady Młodzieży przy Fundacji Dzieci Niczyje.

Członkowie Rady Młodzieży będą mieli szansę zdobyć cenne doświadczenia biorąc udział w:

  • tworzeniu kampanii promocyjnych;
  • tworzeniu programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży;
  • poszukiwaniu nowych sposobów docierania z naszą ofertą do młodych osób;
  • konferencjach;
  • wypracowywaniu metod i sposobów pracy Młodzieżowej Rady

Rada będzie spotykać się raz w miesiącu – od września 2013 r. do lutego 2014 r. na warsztatach prowadzonych przez pracowników naszej Fundacji.

Na członków Rady Młodzieży czekają upominki!

Szczegółowe informacje na stronie http://www.116111.pl/aktualnosci/trwa-rekrutacja-do-rady-mlodziezy-przy-fundacji-dzieci-niczyje,id,53

Rekrutacja do Rady Młodzieży odbywa się w ramach międzynarodowego projektu Strengthening Children’s Voices in EU Society through Child Helplines.