Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Telefon 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Więcej

Rekomendacje dotyczące partycypacji dzieci i młodzieży

 

Prawo dziecka do partycypacji jest podstawowym prawem zawartym w Konwencji o prawach dziecka. Artykuł 12 KOPD przyznaje dziecku, które jest zdolne do tworzenia swych własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania tej opinii we wszystkich sprawach, które go dotyczą; poglądy dziecka zaś należy traktować z odpowiednią wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka. Inne prawa w Konwencji o prawach dziecka - na przykład prawo do dostępu do informacji, wolności zrzeszania się i wyrażania opinii, czy szacunku dla rozwijających się możliwości dziecka - aktywnie wspierają realizację artykułu 12.

Jak można zdefiniować partycypację dzieci? Po pierwsze trzeba podkreślić, że to złożony proces. Polega on na słuchania dzieci, zapewnianiu im możliwości wypowiedzi, ale nie ogranicza się tylko do tego. Partycypacja dzieci wymaga stałego i znaczącego dialogu między dziećmi i dorosłymi. Oznacza to zachęcanie najmłodszych do tworzenia i wyrażania własnych opinii i pomysłów, a następnie brania ich pod uwagę przez dorosłych interesariuszy. Takie działanie ma na celu doprowadzenie do dużo bardziej realnego zaangażowania młodych ludzi w procesy podejmowania decyzji, które mają wpływ na ich życie.

 

- Dlaczego partycypacja dzieci i młodzieży jest ważna?

- Jakie są korzyści i bariery partycypacji dzieci i młodzieży?

- Jak odróżniać manipulację, czy dekorację od prawdziwej partycypacji?

Na te i inne pytania odpowiadany razem z partnerami projektu „Strengthening Children’s Voices” (EU CODE: JUST/2011/FRAC/AG/2866)

 

Pełny tekst Rekomendacji mogą Państwo pobrać TU.

 

 

Prawo dziecka do partycypacji jest podstawowym prawem zawartym w Konwencji o prawach dziecka. Artykuł 12 KOPD przyznaje dziecku, które jest zdolne do tworzenia swych własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania tej opinii we wszystkich sprawach, które go dotyczą; poglądy dziecka zaś należy traktować z odpowiednią wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka. Inne prawa w Konwencji o prawach dziecka - na przykład prawo do dostępu do informacji, wolności zrzeszania się i wyrażania opinii, czy szacunku dla rozwijających się możliwości dziecka - aktywnie wspierają realizację artykułu 12.

Jak można zdefiniować partycypację dzieci? Po pierwsze trzeba podkreślić, że to złożony proces. Polega on na słuchania dzieci, zapewnianiu im możliwości wypowiedzi, ale nie ogranicza się tylko do tego. Partycypacja dzieci wymaga stałego i znaczącego dialogu między dziećmi i dorosłymi. Oznacza to zachęcanie najmłodszych do tworzenia i wyrażania własnych opinii i pomysłów, a następnie brania ich pod uwagę przez dorosłych interesariuszy. Takie działanie ma na celu doprowadzenie do dużo bardziej realnego zaangażowania młodych ludzi w procesy podejmowania decyzji, które mają wpływ na ich życie.

- Dlaczego partycypacja dzieci i młodzieży jest ważna?

- Jakie są korzyści i bariery partycypacji dzieci i młodzieży?

- Jak odróżniać manipulację, czy dekorację od prawdziwej partycypacji?

Na te i inne pytania odpowiadany razem z partnerami projektu „Strengthening Children’s Voices” (EU CODE: JUST/2011/FRAC/AG/2866)

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w Rekomendacjach – do pobraniu TU.  

Dzieci, nie ryby…

Prawo dziecka do partycypacji jest podstawowym prawem zawartym w Konwencji o prawach dziecka. Artykuł 12 KOPD przyznaje dziecku, które jest zdolne do tworzenia swych własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania tej opinii we wszystkich sprawach, które go dotyczą; poglądy dziecka zaś należy traktować z odpowiednią wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka. Inne prawa w Konwencji o prawach dziecka - na przykład prawo do dostępu do informacji, wolności zrzeszania się i wyrażania opinii, czy szacunku dla rozwijających się możliwości dziecka - aktywnie wspierają realizację artykułu 12.

Jak można zdefiniować partycypację dzieci? Po pierwsze trzeba podkreślić, że to złożony proces. Polega on na słuchania dzieci, zapewnianiu im możliwości wypowiedzi, ale nie ogranicza się tylko do tego. Partycypacja dzieci wymaga stałego i znaczącego dialogu między dziećmi i dorosłymi. Oznacza to zachęcanie najmłodszych do tworzenia i wyrażania własnych opinii i pomysłów, a następnie brania ich pod uwagę przez dorosłych interesariuszy. Takie działanie ma na celu doprowadzenie do dużo bardziej realnego zaangażowania młodych ludzi w procesy podejmowania decyzji, które mają wpływ na ich życie.

- Dlaczego partycypacja dzieci i młodzieży jest ważna?

- Jakie są korzyści i bariery partycypacji dzieci i młodzieży?

- Jak odróżniać manipulację, czy dekorację od prawdziwej partycypacji?

Na te i inne pytania odpowiadany razem z partnerami projektu „Strengthening Children’s Voices” (EU CODE: JUST/2011/FRAC/AG/2866)

Pełny tekst Rekomendacji mogą Państwo pobrać TU.

Pliki do pobrania