Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Telefon 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Więcej

O programie

Od listopada 2008 r. pod numerem 116 111 działa pierwszy ogólnopolski i całkowicie bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

Telefon 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość dzielenia się troskami, rozmawiania o sprawach dla siebie ważnych oraz wsparcia w trudnych sytuacjach.

Wierzymy, że dzięki rozmowie z drugim człowiekiem łatwiej jest znaleźć rozwiązanie nawet największych problemów.

Codziennie od 12:00 do 22:00 grupa przeszkolonych konsultantów odbiera setki telefonów od dzieci potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób kontaktujących się z Telefonem 116 111, konsultanci podejmują interdyscyplinarne interwencje, mające na celu przywrócenie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa i zapewnienie niezbędnej pomocy.Przez ponad 6 lat działania Telefonu 116 111 konsultanci odebrali 750 tysięcy połączeń i odpowiedzieli na ponad 26 tysięcy anonimowych wiadomości online przesłanych przez stronę www.116111.pl (6.11.2008 – 31.12.2014).

Telefony zaufania dla dzieci i młodzieży pod numerem 116 111 powstają w całej Europie zgodnie z decyzją KE z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na 116 na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym (2007/116/WE).

Polska jest piątym krajem UE, w którym pod europejskim numerem 116 111 dzieci i młodzież uzyskały pomoc i wsparcie. Stało się tak dzięki współpracy Fundacji Dzieci Niczyje z firmą Polkomtel SA, operatorem sieci PLUS, która jest partnerem technologicznym linii 116 111 w Polsce.

Działanie Telefonu 116 111 od 10.11.2014 roku do 31.12.2016 roku jest dofinansowane w ramach Rządowego programu na lata 2014 - 2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła". 116 111 jest również czasowo dofinansowywane przez MSW w ramach realizacji zadania publicznego „prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci”. Wybrane działania podejmowane przez zespół Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111  są współfinansowane przez Unię Europejską  (granty: Fundamental Rights and Citizenship: JUST/2011/FRAC/AG/2866; Prevention and Fight Against Crime - ISEC: HOME/2012/ISEC/AG/4000004408). Darczyńcami Telefonu 116 111 są również firmy: Orange, Energa, Mercedes - Benz Polska.