Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Telefon 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Więcej

Konkurs na Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci

Powiedz dzieciom o miejscach, do których można zwracać się o pomoc w trudnych sytuacjach. Razem wygrywajcie atrakcyjne nagrody dla szkoły lub organizacji!

 

Z okazji Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci, Fundacja Dzieci Niczyje ogłasza konkurs na najciekawszą inicjatywę związaną z obchodami Dnia dla placówek edukacyjnych, bibliotek oraz organizacji pozarządowych w całej Polsce.

W ramach obchodów mogą być organizowane lokalnie zajęcia edukacyjne, apele, pogadanki, przedstawienia, wystawy, konkursy, prezentacje, gazetki itp., dotyczące działających w Polsce telefonów zaufania dla dzieci.

3 najciekawsze inicjatywy zostaną nagrodzone projektorami  BenQ MW523 o wartości 1 500 zł każdy!

 

Jak wziąć udział w konkursie?

1. Zgłoś inicjatywę na stronie www.dzientelefonow.fdn.pl do 31 maja 2015 r.

2. Zrealizuj inicjatywę do 31 maja 2015 r.

3. Prześlij sprawozdanie z realizacji do 10 czerwca 2015 r.

 

Więcej informacji na stronie www.dzientelefonow.fdn.pl.
Pytania można także wysyłać pod adres e-mail: dzientelefonow@fdn.pl.

 

 

Patronat nad Konkursem objęli: