Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Telefon 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Więcej

Jak 116 111 pomaga dzieciom?

Od pierwszych chwil działania linii, konsultanci Telefonu Zaufania 116 111 zajmują w dziecięcej rzeczywistości szczególne miejsce. Są specjalistami od nieszczęśliwej miłości i pierwszych rozstań, przemocy rówieśniczej i domowej, problemów związanych z dojrzewaniem, kłopotów w nauce, kłótni z rodzicami, myśli samobójczych, lęków, zaburzeń odżywiania, gier komputerowych i nieporozumień z przyjaciółmi. Rozmawiają o wykorzystywaniu seksualnym, uzależnieniach, wyglądzie i sensie życia. Dzieci i młodzież wybierają konsultantów Telefonu 116 111 na swoich powierników. Często tylko im mają odwagę powiedzieć lub napisać o najtrudniejszych przeżyciach i to z nimi szukają rozwiązań swoich problemów.

Konsultanci Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 nie zastępują rodziców, nauczycieli, psychologów, czy pedagogów. Wspierają dzieci i młodzież w poszukiwaniu w swoim środowisku takich dorosłych, którym mogą zaufać i na których mogą liczyć. Często pomagają odzyskać wiarę i zaufanie do świata dorosłych.

Czasem ten świat przerasta dzieci, jawi im się jako niezrozumiałe, nieprzyjazne i pełne okrucieństwa miejsce. Konsultanci Telefonu 116 111 potrafią ocenić zagrożenie bezpieczeństwa i życia dzieci, dostarczyć niezbędnych informacji i wsparcia, a w skrajnych sytuacjach podejmują działania, których celem jest przywrócenie równowagi w życiu młodych osób i zapewnienie im niezbędnej pomocy.

We wszystkich rozmowach szczególnie uwidacznia się rola konsultantów jako edukatorów –  cierpliwie odpowiadających na pytania i dostarczających wiedzę, która z jednej strony pozwala młodym osobom chronić się przed zagrożeniami, a drugiej pomaga w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Kilkuletnie doświadczenie w świadczeniupomocy telefonicznej dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych pokazuje nam, jak wiele jest do zrobienia na polu edukacji dotyczącej unikania zagrożeń i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.