Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Telefon 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Więcej

FAQ

Ile czasu trwa staż? Co to znaczy, że staż trwa rok?

Umowa o współpracy podpisywana jest na okres 1 roku. W tym czasie stażysta/wolontariusz zobowiązuje się do przepracowania min. 700 godzin na rzecz programu. Aby te godziny wyrobić w ciągu roku kalendarzowego należy poświęcić na staż ok. 12 godzin tygodniowo. Dodatkowo w trakcie współptacy stażysta/wolontariusz zobowiązuje się do udziału w min. 110 godzinach szkoleń i warsztatów.  

Czy istnieje możliwość zawieszenia stażu?

Niestety nie ma możliwości zawieszenia stażu.

Czy będąc na stażu można wyjechać na 2 miesiące na wakacje?

Staż obejmuje 700 godzin pracy, jeśli zrobi stązysta/wolontariusz zrobi 2-miesięczną przerwę, będzie mu bardzo trudno wyrobić godziny stażowe w okresie obowiązywania umowy o współpracy.

Czy staż można przedłużyć jeśli nie da się rady wyrobić godzin?

 Staż jest angażujący i wymaga odpowiedniej organizacji czasu, dlatego ważne jest, aby każdy kandydat zgłaszający się na staż brał to pod uwagę.

Czy w ramach stażu organizowane są jakieś szkolenia, czy trzeba przyjść i siąść od razu do telefonu?

Staż zapewnia główne szkolenia: z rozmowy psychologicznej przez telefon oraz pomocy świadczonej online, a także szereg szkoleń tematycznych. Dopiero po odbyciu części szkoleń grupowych i indywidualnym przygotowaniu, można usiąść do telefonu. W trakcie rocznej współpracy stażysta/wolontariusz zobowiązany jest do udziału w min. 110 godzinach szkoleń i warsztatów.

Czy jeśli wiem, że nie będę mógł/mogła brać udziału we wszystkich szkoleniach, to czy mogę rozpocząć staż?

Aby rozpocząć staż należy odbyć miesięczny okres próbny, podczas którego stażysta poznaje specyfkię pracy w Teleofnie Zaufania przysłuchując się rozmowom doświadczonych konsultantów. W tym czasie organizowane są także szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Dodatkowo, aby móc rozpocząć staż właściwy, należy odbyć dwudniowe szkolenie z rozmowy psychologicznej przez telefon (jego termin jest zawsze podawany w trakcie rekrutacji). Zaświadczenie o odbyciu stażu otrzymają jedynie te osoby, które poza spełnieniem innych wymogów, opuszczą nie więcej niż jedno szkolenie tematyczne.

Co stanie się w sytuacji, gdy rozmowa z dzieckiem będzie trudna i nie będę mógł sobie z nią poradzić?

Podczas wszystkich dyżurów w pokoju rozmów jest obecny tzw. opiekun dyżuru, gotowy do wspierania konsultantów podczas prowadzenia rozmów.

Ile razy w tygodniu i na jak długo muszę przychodzić by wyrobić godziny w czasie stażu? Czy mogę poświęcić na odbywanie staży jeden 8-godzinny dzień?

Do zaliczenia stażu niezbędne jest  przepracowanie 700 godzin na rzecz programu Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Na te godziny składają się m.in. godziny pracy przy linii 116 111, dyzury chat oraz praca na rzecz projektu, w wymiarze ok. 1,5 godziny w tygodniu, ze średnio 3 dyżurami telefonicznymi w tygodniu (7 dni w tygodniu, możliwe jest odbywanie 1 dyżuru dziennie). Jeden 8-godzinny dzień pracy nie wystarczy na zaliczenie ani 700 godzin w roku, ani wymaganej liczby dyżurów telefonicznych.

Na czym polega projekt, co się wtedy robi?

W ramach zadań projektowych stażyści biorą udział w konferencjach, piknikach i innych wydarzeniach organizowanych przed FDN. Poza tym mogą uczestniczyć w różnorakich działaniach promocyjnych Telefonu Zaufania: prowadzić lekcje w szkołach, brać udział w audycjach radiowych, filmikach promocyjnych, tworzyć gadżety itp. Czasami też wspierają zespół w bieżących pracach administracyjnych.

A co jeśli w tracie stażu coś się zmieni w moim życiu i będę musiał/-a zrezygnować?

W sytuacji rezygnacji z kontynuacji współpracy przed zakończeniem okresu obowiązywania umowy (zarówno ze strony stażysty/wolontariusza jak i FDN), stażysta nie otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu stażu.

W jakich przypadkach może zostać podjęta decyzja o zakończeniu współpracy ze stażystą?

Koordynator stażu w porozumieniu z opiekunem stażystów może podjąć decyzję o zakończeniu współpracy ze stażystą w sytuacjach takich jak:

- naruszanie postanowień umowy o współpracy i regulaminu odbywania stażu;

- nierzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków (ze stratą dla klientów, programu lub Fundacji);

- niestosowanie się do zasad obowiązujących w programie oraz Fundacji Dzieci Niczyje.

Jakie informacje zawiera zaświadczenie o ukończeniu stażu?

Zaświadczenie o ukończeniu stażu w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 i zawiera informacje takie jak:

- łączna liczba godzin poświeconych na pełnienie dyżurów telefonicznych i chat

- łączna liczba wiadomości online od dzieci i młodzieży, na które stażysta udzielił odpowiedzi

- łączna liczba godzin przepracowanych w ramach realizacji zadań projektowych

- łączna liczba godzin, w których stażysta brał udział (z podaniem nazw szkoleń i warsztatów)

Zaświadczenie zawiera również krótką opinię na temat stażysty przygotowaną przez opiekuna stażu.

Czy będę mógł superwizować moje rozmowy telefoniczne?

Po każdym dyżurze telefonicznym odbywają się 30-minutowe omówienia dla konsultantów danego dyżuru, prowadzone przez opiekuna dyżuru, w czasie których można opowiedzieć o najtrudniejszych czy poruszających rozmowach. Dodatkowo, raz w miesiącu odbywają się grupowe spotkania superwizyjne dla stażstów/wolontariuszy.

Czy będę musiał płacić za staż?

Staż w 116 111 oraz wszystkie aktywności z nim związane są bezpłatne.

Czy jeśli jestem z Gdańska mogę aplikować do Was na staż?

Staż jest realizowany w Warszawie.