Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Telefon 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Więcej

Child Helpline International

Child Helpline International (CHI) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca telefony zaufania dla dzieci z całego świata. CHI zostało powołane w 2003 roku, przez przedstawicieli 49 telefonów zaufania dla dzieci, podczas ogólnoświatowych konsultacji (International Consultation) w Amsterdamie, który stał się siedzibą organizacji.

 

Celem działania Child Helpline International jest:

  • wspieranie zrzeszonych telefonów zaufania
  • rozwijanie platformy komunikacyjnej umożliającej zrzeszonym telefonom wymianę doświadczeń
  • wspieranie tworzenia telefonów zaufania dla dzieci, w szczególności w krajach rozwijających się, które nie posiadają dobrze rozbudowanej sieci pomocy dzieciom

CHI odgrywa również znaczącą rolę na scenie międzynarodowej, podejmując aktywności zmierzające do pełniejszej realizacji Konwencji o prawach dziecka ONZ.

Aktualnie Child Helpline International zrzesza 138 członków ze 124 krajów świata – 109 organizacji posiada status pełnego członkostwa (full member), a 29 organizacji to członkowie stowarzyszeni (associate member).

Jedynym polskim członkiem CHI jest Fundacja Dzieci Niczyje, która prowadzi dwa telefony zaufania  – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100

Więcej informacji o Child Helpline International można znaleźć w kwartalniku Dziecko Krzywdzone , nr 2 (31), który jest w całości poświęcony tematyce związanej z telefonami zaufania dla dzieci, oraz na stronie internetowej organizacji: www.childhelplineinternational.org (dostępne wersje językowe: angielska, francuska, arabska, hiszpańska).