Change language English Polski

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Telefon 116 111 s?u?y m?odzie?y i dzieciom potrzebuj?cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoni?cym mo?liwo?? wyra?ania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich wa?nych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach.

Wi?cej

Aktualności

Samotni nawet w ?wi?ta...

2015-12-24

Jak co roku w okresie ?wi?tecznym konsultanci Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 prowadzonego przez Fundacj? Dzieci Niczyje odbieraj? setki telefonów i wiadomo?ci online od dzieci. Docieraj? do nich g?osy zawodu czy zw?tpienia, które wcale nie s? zwi?zane z nietrafionymi prezentami pod choink?. Ju? po raz ósmy dzieci i m?odzie? mog? korzysta? z pomocy Telefonu 116 111 w ?wi?ta – w wigili? konsultanci czekaj? na telefony od 12:00 do 22:00, a 25. i 26. grudnia ?wiadcz? pomoc online przez www.116111.pl/napisz

czytaj dalej »

Multimedia

Więcej filmów wideo »

Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

2015-03-17

Film o zasadach dzia?ania Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111

Zobacz również:

Sponsorzy i partnerzy Fundacji

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014